[Ovetwarch Film] Alive – Sống06:03

  • 199 lượt xem
Xuất bản ngày 13 Tháng Ba, 2016

Alive là phim ngắn của Blizzard thực hiện cho Overwatch kể rõ mối thâm thù của Tracer và Widowmaker. Trong phim, tổ chức Talon giao nhiệm vụ ám sát một tronh những lãnh đạo quan trọng của phe Omnic (người máy)  “hiền hoà” nhằm kích động xung đột xảy ra.

Nội dung liên quan

Bạn thấy nội dung này hay chứ?
"Không tôi sẽ không share. Hãy đóng box thông báo này!"
%d bloggers like this: