Orisa The Brave – Bài hát về Orisa03:55

  • 1,384,720 lượt xem
Xuất bản ngày 13 Tháng Ba, 2016

Orisa The Brave là bài hát chế do kênh Nerd Out thực hiện về Hero mới nhất của Overwatch.

Nội dung liên quan

Bạn thấy nội dung này hay chứ?
Orisa The Brave - Bài hát về Orisa
"Không tôi sẽ không share. Hãy đóng box thông báo này!"
%d bloggers like this: