Hướng dẫn lắp mô hình D.VA bằng Lego07:26

  • 33,217 lượt xem
Xuất bản ngày 8 Tháng Năm, 2017

Video hướng dẫn bạn cách xây dựng mech D.VA từ những miếng ghép của Lego.

Nội dung liên quan

Bạn thấy nội dung này hay chứ?
"Không tôi sẽ không share. Hãy đóng box thông báo này!"
%d bloggers like this: