Hướng dẫn cách chơi miễn phí Overwatch07:42

  • 22,282 lượt xem
Xuất bản ngày 24 Tháng Năm, 2016

Loot Box TV sẽ hướng dẫn bạn đầy đủ cách tạo tài khoản trên Battle.net của Trung Quốc để chơi miễn phí Overwatch trong tháng 05 này.

Cách chuyển Overwatch tiếng Trung thành tiếng Anh xem tại: Chuyển ngôn ngữ Overwatch

 

Nội dung liên quan

Bạn thấy nội dung này hay chứ?
"Không tôi sẽ không share. Hãy đóng box thông báo này!"
%d bloggers like this: