Overwatch VN hướng tới mục tiêu là một trang nội dung cộng đồng mở cho phép mọi người đóng góp nội dung. Trong đó trọng điểm là các mảng nội dung có liên quan đến Overwatch. Ngoài ra chúng tôi vẫn nhận nội dung đóng góp về eSports nói chung.

Gửi Video Ngay

Hãy chia sẻ video của bạn hoặc đơn giản là video bạn cảm thấy hay, tâm đắc về Overwatch nói riêng và các bộ môn eSports nói chung. Sự đóng góp của bạn rất quan trọng với chúng tôi!


*Hiện chúng tôi mới hỗ trợ link video từ Youtube, Vimeo, Dailymotion và Facebooj