Các bug kinh hoàng nhất trong Overwatch10:13

  • 294,919 lượt xem
Xuất bản ngày 10 Tháng Năm, 2017

Video tổng hợp các Bug khó tin nhất từng xảy ra trong Overwatch.

Nội dung liên quan

Bạn thấy nội dung này hay chứ?
"Không tôi sẽ không share. Hãy đóng box thông báo này!"
%d bloggers like this: