Bạn đã sẵn sàng chơi Overwatch chưa?

Xuất bản ngày 13 Tháng Ba, 2016

Ngày 25/05/2016 đánh dấu sự ra đời chính thức của Overwatch.

Nội dung liên quan

Bạn thấy nội dung này hay chứ?
"Không tôi sẽ không share. Hãy đóng box thông báo này!"
%d bloggers like this: