STT Tên Đội Điểm
1 An Phat Ultimate 500
2 ViusS 430
3 DOSK 400
4 MinionS 250
5 Saigon United 220
6 No game No Life 220
7 Immortals 130

[wpcm_standings limit=”0″ linktext=”Xem tất cả” stats=”p,w,d,l,pts” title=”Xếp Hạng Dựa Trên Lịch Sử Đấu” thumb=”1″ linkclub=””]