1 hour ago

Meta mới =))

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 hour ago

#show
tội torb đang vuốt trụ bị tên lạc trôi vào đầu 🙁
hơi ân hận vì trước k luyện wd mà lại chơi hanzo

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 hours ago

#linhtinh
klq nhưng bớt âm binh khí đ* hộ nha bạn trẻ 🙂 thích chơi nổi hả bạn trẻ 🙂 bạn thích chơi nổi mình cho bạn nổi lềnh bềnh luôn 🙂

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 hours ago
Ảnh từ bài viết của Trung Ly

#linhtinh
Vào game pick torb. Chưa nói gì 2 bác dual "InFyNiTyss" và "SouthCoconut" - mình nhận 2 người đó là "bác" vì 2 bác đó nói mình là trẻ ranh => 2 bác ấy cũng ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 hours ago
CrazyGamer101

*Spoiler.
The enemy team are noobs...

Amazing 15 player kill streak!😁

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 hours ago

#tuyenteammember
Team Vui Vẻ :3 cần tuyển 1 main Reinhardt hoặc là Tank, và 1 main Ana rank Platium hoặc là Low Diamond sống ở USA

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 hours ago
CrazyGamer101

Now that what I called " Teamwork"😄

Amazing 15 player kill streak!😁

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 hours ago

I will leave it here and say nothing 😀
#linhtinh

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 hours ago

Tình hình là tôi đang apply vào vị trí trợ lý concept artist Blizzard bên mảng Wow , tôi thích làm bên Overwatch hơn , khổ cái bên đó giờ đủ người rồi , nên ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
4 hours ago
[NSFW] Overwatch Behind the Voice - Tracer's Voice Actress, Cara Theobold

hí hí tiểu sử về Cara Theobold - voice actor của Tracer =)) .
vừa xem Crazyhead , điên , hài vcd , và á á Tracer =))

Tracer is the face of Overwatch, but who's the voice of Overwatch? That belongs to Cara Theobold, who does all of the voice acting for Tracer. In this video,...

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 763 »