So sánh chi tiết các cập nhật mới dành cho Bastion

Trong các thay đổi đang diễn ra trên server thử nghiệm PTR thì cập nhật cho Bastion là một trong những điều chú ý nhiều nhất.
Video dưới đây sẽ mô tả chi tiết sự khác nhau giữa Bastion trên server thử nghiệm và Bastion ở thời điểm hiện tại:

Chi tiết thay đổi

-Thời gian triển khai dạng Sentry giảm từ 1.5 xuống còn 1.0 giây
– Cơ số đạn tăng 50% (từ 200 lên 300 viên)
– Cơ số đạn bắn thường tăng 25% từ 20 lên 25 viên.
– Có thể vừa đi vừa sửa chữa.

Gợi Ý

Gửi phản hồi