Những khoảng khắc Over Time

Trong Overwatch khi các đội giữ đến gần cuối sẽ là khoảng thời gian Overtime mà khi bên nào hết người chiếm giữ điểm hoặc Payload sẽ là người thua cuộc.

Và cũng trong lúc đó có nhiều pha thi đấu thực sự xuất thần định đoạt kết quả của trận đấu.

Gợi Ý

Gửi phản hồi