Dùng Sombra né Ulti của D.VA và Tracer

Có rất nhiều người không biết Sombra có thể dùng Translocator để phá Ultimate của D.VA và Tracer. Nguyên tắc để sử dụng được là bạn phải căn thời gian thật chuẩn để dịch chuyển nhằm phá sát thương đến từ Ulti của hai hero này.

Với D.VA việc phá này không khó khi Ulti của Hero này có khoảng thời gian Delay trước khi phát nổ và khá to để nhìn thấy được.

Trong khi đó với Tracer sẽ yêu cầu chú ý kỹ hơn khi Ulti của Hero này nhỏ hơn nhiều.

Gợi Ý

Gửi phản hồi