Ngắm nhìn hot gate với Symetra

Symetra với các Sentry biết cách tận dụng địa hình có thể tạo nê những cánh cửa không thể xuyên thủng.

Gợi Ý

Gửi phản hồi