Danh sách Card đồ họa được Overwatch hỗ trợ

Có một số lượng lớn câu hỏi gửi về Overwatch Việt Nam thắc mắc về việc Card đồ họa hay còn gọi là VGA nào được game hỗ trợ và cái nào thì không. Bài viết này nhằm giải đáp câu hỏi đó dựa trên những thông tin được chính Blizzard cung cấp.

Các VGA được hỗ trợ

NVIDIA AMD Intel
GeForce 400 series Radeon HD 4000 series (Windows 7 and Windows 8 only) HD Graphics 4400, 4600
GeForce 500 series Radeon HD 5000 series HD Graphics 5500, 5600
GeForce 600 series Radeon HD 6000 series Graphics 6000 series
GeForce 700 series Radeon HD 7000 series HD Graphics 520, 530
GeForce 800M series Radeon HD 8000 series Iris Graphics 5100, 540, 550
GeForce 900 series Radeon R7/R9 200 series Iris Graphics 6100
Radeon R7/R9 300 series Iris Pro Graphics 5200, 580
Radeon R9 Fury/Nano series Iris Pro Graphics 6200

Chú ý: NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850, và Intel HD Graphics 4400 là yêu cầu tổi thiểu để chơi được Overwatch. Sử dụng dòng thấp hơn sẽ không đảm bảo hiệu năng chơi game.

Các VGA không được hỗ trợ

Các dòng VGA dưới đây chắc chắn không được hỗ trợ chơi được Overwatch

  • 3dfx: tất cả
  • Matrox: tất cả
  • S3 Graphics: tất cả
  • SiS/Trident: tất cả
NVIDIA AMD Intel
NV1/STG-2000 Radeon X300, X600, X700, X800, X1000 series i740
RIVA series Radeon HD 2000 series i752 (i810/i815)
Vanta series Radeon HD 3410 Extreme Graphics series (i830G/i845G)
GeForce 256 series Mobility Radeon HD 3100 Extreme Graphics 2 series (i852G/i854G/i855G/i865G)
GeForce 2 Go series Mobility Radeon HD 3200 GMA 500 (UL11L/US15L/US15W)
GeForce 2 series Wonder GMA 600 (Atom Z6xx)
GeForce 3 series Mach GMA 900
(910GL/915GL/915GV/915G/Mobile 915 Family)
GeForce 4 Go series Rage Mobility GMA 950
(945GZ/945GC/945G/Mobile 945 Family)
GeForce 4 series Rage GMA 3000 (946GZ/Q963/Q965)
GeForce FX 5000 series Mobility Radeon 7000 GMA X3000 (G965)
GeForce 6 series Radeon 7000 GMA 3100 (Q33/Q35/G31/G33)
GeForce 7 series Radeon 8000 GMA X3100 (GL960/GLE960
/GM965/GME965)
GeForce 8 series Mobility Radeon 9000 GMA 3150 (Atom D410/Atom
D510/Atom N4x0/Atom N550)
GeForce 9 series Radeon 9000 GMA X3500 (G35)
GeForce 100 series Radeon 9000 Pro GMA 4500 (B43/Q43/Q45)
Mobility Quadro series Radeon 9000 Pro All-in-Wonder GMA X4500 (G41/G43)
Quadro series Radeon 9000 IGP GMA X4500HD (G45)
Mobility Quadro NVS series Radeon 9100 GMA 4500MHD (GL40/GS40
/GM45/GS45)
Quadro NVS series Radeon 9100 IGP Graphics 400 series
Tesla series Radeon 9100 Pro IGP
GeForce GT 230 Mobility Radeon 9200
GeForce GT 220M Radeon 9200 SE
Radeon 9200
Radeon 9200 Pro All-in-Wonder
Radeon 9250 SE
Radeon 9250
Mobility FireGL/FirePro
Fire GL
Fire Pro 3D
Fire Stream
FireMV/Fire Pro

Hỏi & Đáp


BÀI LIÊN QUAN

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ