Bài hát dành riêng cho Sombra

(Overwatch VN) – Bài hát được fan chế riêng dành cho Sombra với cái title “Hack it all” được chế lại từ bài hát Let it go nổi tiếng.

BÀI LIÊN QUAN

Tags:

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ