Hot girl Annchirisu trổ tài “nhái” giọng Overwatch

(Overwatch VN) – Hot girl nổi tiếng trên youtube Annchirisu đã quyết định thử tài nhái tiếng của mình bằng cách bắt chước giọng của Hero trong Overwatch.

Gợi Ý

Gửi phản hồi