Xếp hình cùng Reinhardt

(Overwatch VN) – Các game thủ sau những giờ bắn nhau đã quay ra cùng nhau “xếp hình” cùng Reinhardt rất thú vị. Đặc biệt là các màn đồng diễn theo hiệu lệnh của nhạc trưởng.

Gợi Ý

Gửi phản hồi