Hướng dẫn chi tiết về điểm hồi máu trên Volskaya

(Overwatch VN) – Volskaya là một map chiếm điểm thuần túy với số lượng điểm hồi máu không nhiều. Nhất là trong giai đoạn chiếm điểm thứ hai loại tài nguyên này đặc biệt khan hiếm.

[URIS id=2355]

BÀI LIÊN QUAN

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ