Hướng dẫn chi tiết về điểm hồi máu trên Temple of Anubis

(Overwatch VN) – Map Temple of Anubis  map chiếm điểm thuần túy với hai điểm cần tấn công, phòng thủ. So với nhiều map khác, Temple of Anubis tỏ ra khá đơn giản. Tuy nhiên, việc tìm các điểm hồi máu to cũng khó khăn hơn nhất là trước hỏa lực của phe phòng thủ.

[URIS id=2352]

BÀI LIÊN QUAN

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ