Hướng dẫn chi tiết về điểm hồi máu trên map Lijiang Tower

(Overwatch VN) – Map Lijiang Tower là map được kết cấu có 2 Round theo dạng chiếm điểm. Do vậy nó được thiết kế thành hai tầng lớn. Trong đó tầng trên có kết cấu 2 tầng.

[URIS id=2333]

Gợi Ý

Gửi phản hồi