Hướng dẫn chi tiết về điểm hồi máu trên map King’s Row

(Overwatch VN) – Tiếp tục Seri hướng dẫn các điểm hồi máu, lần này sẽ là map King’s Row. Đây là map có nhiều điểm hồi máu người chơi có thể không biết do tiết tấu nhanh, kết cấu phức tạp của bản đồ.

[URIS id=2320]

Gợi Ý

Gửi phản hồi