Hướng dẫn chi tiết về điểm hồi máu trên map Hanamura

(Overwatch VN) – Đây là bản đồ chi tiết các điểm hồi máu lớn, nhỏ trên map Hanamura. Việc ghi nhớ để khi chơi bạn ước chừng đại khái các điểm hồi máu sẽ giúp rất nhiều các trận Combat.

[URIS id=2313]

Gợi Ý

Gửi phản hồi