Hướng dẫn chi tiết về điểm hồi máu map Nubami

(Overwatch VN) – Nubami là map dạng lai giữa chiếm điểm và Payload. Với các đường tắt, map có tiến độ nhanh hay chậm phụ thuộc hoàn toàn vào đội tấn công và đội phòng thủ.

[URIS id=2345]

BÀI LIÊN QUAN

Tags:

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ