Project video phong cách PotG của Overwatch

(Overwatch VN) – Đây là các file Project video phong cách PotG của Overwatch dành cho trình chỉnh sửa video Sony Vegas 12 -13.

Đây là trình chỉnh sửa Video do Sony thực hiện với dung lượng nhẹ, công cụ chỉnh sửa đầy đủ  và điều đặc biệt phù hợp với máy chơi game Overwatch là yêu cầu hệ điều hành 64 bit.


Để sử dụng được các file Project này cũng yêu cầu bạn kiến thức nhất định về chỉnh sửa video để thực hiện các tác phẩm PotG

Project 1 Project 2 Project 3 Project After Effect

Gợi Ý

Gửi phản hồi