22 bộ trang phục Fan Made trong Overwatch (phần 2)

(Overwatch VN) – Đây là 22 bộ trang phục được Fan tạo ra được đánh giá rất cao. Thậm chí đã có nhiều ý kiến nói rằng nên đưa những trang phục này vào Overwatch.

Phần 1

Hiện tại Overwatch vẫn chưa có cơ chế để đưa những trang phục do cộng đồng thực hiện vào game. Tuy nhiên, với truyền thống mở của Blizzard khi luôn cung cấp các công cụ mod Map, thêm skin vào các game trước đây thì việc Overwatch có cơ chế như DotA 2 về trang phục là hoàn toàn có thể xảy ra.

[URIS id=1146]

BÀI LIÊN QUAN

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ