Chỉnh Overwatch cho máy cấu hình yếu

(Overwatch VN) – Dù là một tựa game có yêu cầu cấu hình cao. Tuy nhiên nếu biết cách cài đặt bạn vẫn có thể chơi tốt Overwatch dù cấu hình không quá cao.

Bước 1:

Mở theo đường dẫn Documents>Overwatch>Setting rồi mở cái file Setting_v0 trên hình ra.

Bước 2:

Xóa hết tất cả từ chỗ [Render.13] đến dưới cùng cùng

Bước 3:

Thêm đoạn code này vào thay thế

[Render.13]
AADetail = “0”
DirectionalShadowDetail = “1”
DynamicAmbient = “0”
EffectsQuality = “1”
FullScreenHeight = “768”
FullScreenRefresh = “60”
FullScreenWidth = “1366”
FullscreenWindow = “0”
FullscreenWindowEnabled = “0”
GFXPresetLevel = “1”
LimitTo30 = “1”
LimitToRefresh = “0”
LocalFogDetail = “1”
LocalReflections = “0”
MaxAnisotropy = “1”
MaxEffectsAnisotropy = “1”
MaxExtraQualityAnisotropy = “1”
MaximizedWindow = “1”
RefractionDetail = “0”
RenderBrightness = “0.000000”
RenderContrast = “1.000000”
RenderScale = “0”
ShowFPSCounter = “0”
SimpleDirectionalShadows = “1”
SSAOEnabled = “0”
SSLRDetailLevel = “0”
TranslucentShadowDetail = “0”
TripleBufferingEnabled = “0”
UseGPUScale = “0”
WindowedFullscreen = “0”
WindowedHeight = “576”
WindowedPosX = “-8”
WindowedPosY = “-8”
WindowedWidth = “1024”
WindowMode = “2”

Sửa file

Sửa file

Bước 4:

Lưu nó lại, rồi chuột phải vào, chọn read only.

Bước 5:

Vô game thưởng thức ^^
Lưu ý là nếu bạn muốn thay đổi setting nào thì mỗi lần đăng nhập sau sẽ phải setting lại. Copy file Setting_v0 cũ ra chỗ khác, nếu bị lỗi gì còn có cái để sửa !!
Nên để chế độ borderles windowed

Gợi Ý

81 Comments

  • Ảnh hồ sơ của root
  • Ảnh hồ sơ của root
 1. Ảnh hồ sơ của lam
 2. Ảnh hồ sơ của Tuan
  • Ảnh hồ sơ của root
 3. Ảnh hồ sơ của Zeno
  • Ảnh hồ sơ của root
  • Ảnh hồ sơ của root
  • Ảnh hồ sơ của root
 4. Ảnh hồ sơ của Phan Hữu Thiều Anh Tú
 5. Ảnh hồ sơ của Nguyễn Vũ Dũng
  • Ảnh hồ sơ của root

Gửi phản hồi