Play of the Game Funny – Wiston (Tập 1)

(Overwatch VN) – Pha Play of the Game rất hài hước khi chú khỉ cầm khẩu AK 47 làm đám lâm tặc sợ mất vía

 

Gợi Ý

Gửi phản hồi