Ultimate của Hanzo và Genji qua các ngôn ngữ khác nhau

(Overwatch VN) – Cùng nghe Ultimate của Hanzo và Genji được phát âm ra sao thông qua các ngôn ngữ Blizzard hỗ trợ trong game.

 

Gợi Ý

Gửi phản hồi