Overwatch – Sống (Vietsub)

(Overwatch VN) – WidowMaker và Tracer là đại diện rõ nhất của ánh sáng và bóng tối. Nhưng trên trái đất thời kỳ Overwatch, bóng tối đang dần che phủ ánh sáng…

Gợi Ý

Gửi phản hồi