Gallery đếm ngược chờ Overwatch

(Overwatch VN) – Bộ hình nền này là sự hợp tác giữa Blizzard và Deviantar đếm ngược 21 ngày đến Overwatch. Overwatch Việt Nam sẽ up date dần kể từ hôm nay đánh dấu đúng 1 tuần nữa sẽ đến Overwatch.

03.05.16
04.05.2016
05.05.2016
06.05.2016
07.05.2016
08.05.2016

 

09.05.2016

 

10.05.2016

 

11.05.2016

 

12.05.2016

 

13.05.2016 (Friday)

 

14.05.2016

 

15.05.2016

 

16.05.2016
17.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
21.05.2016
22.05.2016
23.05.2016

BÀI LIÊN QUAN

Gửi phản hồi

Chuyển đến thanh công cụ